کوین های قابل استخراج روی الگوریتم Equihash

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

(Zcash (ZEC (Zcash (ZEC

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

(Bitcoin Gold (BTG (Bitcoin Gold (BTG

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

(Bitcoin Private (BTCP (Bitcoin Private (BTCP

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

(Komodo (KMD (Komodo (KMD

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

(ZenCash (ZEN (ZenCash (ZEN

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

(ZClassic (ZCL (ZClassic (ZCL

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

(BitcoinZ (BTCZ (BitcoinZ (BTCZ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

(Hush (HUSH (Hush (HUSH

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

(Bitgem (BTG (Bitgem (BTG

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]