کوین های قابل استخراج روی الگوریتم x11

 

(Dash (DASH(Dash (DASH

 

(PACcoin ($PAC(PACcoin ($PAC

 

(MonetaryUnit (MUE(MonetaryUnit (MUE

 

(Monoeci (XMCC(Monoeci (XMCC

 

(CannabisCoin (CANN(CannabisCoin (CANN

 

(DigitalPrice (DP(DigitalPrice (DP

 

(Onix (ONX(Onix (ONX

 

(Adzcoin (ADZ(Adzcoin (ADZ

 

(Startcoin (START

 

(Cream (CRM(Cream (CRM

 

(SmartCoin (SMC(SmartCoin (SMC

 

(Influxcoin (INFX(Influxcoin (INFX

 

(Prime-XI (PXI(Prime-XI (PXI